Kwaliteitseisen taxi

Taxi’s en taxichauffeurs moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zorgen voor eerlijke behandeling van de klanten. En voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het taxivervoer. De Rijksoverheid werkt aan vereenvoudiging van de taxiregels.

Vereenvoudiging regels voor taxichauffeurs

Sinds januari 2016 zijn enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. De eis van vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning is vervallen. En het wordt gemakkelijker voor digitale alternatieven. Alle veranderingen vindt u bij Wat betekent de nieuwe taxiregelgeving voor mij als taxichauffeur?

Maximumtarieven taxirit

Een taxibedrijf bepaalt zelf zijn prijzen. Wel stelt de overheid elk jaar de  maximumtarieven voor een taxirit vast. Deze tarieven voorkomen dat klanten teveel moeten betalen. U kunt er als klant ook voor kiezen om geen taxameter te gebruiken, maar vooraf een prijs af te spreken. Dit gebeurt vaak bij het digitaal bestellen van een taxi.

Controle of taxi’s aan regels voldoen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of taxi’s aan de regels voldoen. De controleurs gaan langs bij taxibedrijven of houden wegcontroles. Daarbij werken ze vaak samen met onder meer de politie en de Belastingdienst. Houdt een taxibedrijf zich niet aan de regels, dan volgt een waarschuwing of een boete.

Aan de opstapmarkt worden via de Wet Personenvervoer 2000 diverse eisen gesteld. In 2012 is deze wet aangepast om gemeenten in staat te stellen aanvullend taxibeleid te maken. Zeven gemeenten mogen het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties invoeren. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben dat inmiddels gedaan. Andere gemeenten mogen de opstapmarkt aanvullend reguleren middels een taxiverordening. Dat is onder meer gebeurd in Den Bosch, waar inmiddels zo’n 200 taxichauffeurs het BTx-keurmerk voeren.

Tilburg geeft aan dit goede voorbeeld te willen volgen, nadat er de laatste jaren al diverse keren is geëxperimenteerd met een tijdelijk vignet tijdens grote evenementen. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs gestart met het voorbereiden op een taxiverordening en het bijbehorende vignet. In de verordening zullen eisen worden gesteld aan voertuigen en chauffeurs. Ook worden er voorwaarden in opgenomen over schorsing, intrekking van het vignet en handhaving op naleving van de aangescherpte regels.

Taxiregels;

Elke legale taxi moet duidelijk herkenbaar zijn. Verplichte kenmerken zijn bijvoorbeeld de blauwe nummerplaat en de boordcomputer taxi. Deze kenmerken moeten altijd in de taxi aanwezig zijn.

Daarnaast mogen gemeenten extra eisen stellen. Een paar voorbeelden:

  • Taxichauffeurs moeten de straatnamen en routes in de regio kennen.
    Dit voorkomt dat passagiers onnodig teveel betalen. De kosten voor een taxirit zijn namelijk afhankelijk van het aantal kilometers en de duur van de rit.
  • Taxichauffeurs moeten Nederlands en Engels spreken.
    Dit speelt vooral in gemeenten waar veel buitenlandse toeristen komen.
  • Taxichauffeurs moeten weten wat de toeristische plekken zijn in de regio.

Groepsvorming voor taxi’s;

Sommige grote gemeenten kunnen taxiondernemers actief op de opstapmarkt (taxivervoer vanaf de standplaat of na aanhouden op straat) dwingen zich in groepen te organiseren. Dit houdt in dat een taxichauffeur aangesloten moet zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Is de taxichauffeur niet aangesloten bij de TTO? Dan mag hij geen klanten meenemen vanaf een taxistandplaats.

De TTO’s en taxi’s moeten aan de eisen van de gemeente voldoen. Zo moeten de taxi’s als groep herkenbaar zijn. Daarnaast moeten ze een TTO-vergunning hebben.Doel is dat de kwaliteit van het taxivervoer verbetert. Er is onderlinge controle en slecht presterende taxichauffeurs kunnen worden uitgesloten van deelname aan de TTO.

Groepsvorming in 7 gemeenten;

In eerste instantie mogen 7 gemeenten TTO’s  invoeren. Het gaat om: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Haarlemmermeer.In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn TTO’s ingevoerd. Enschede, Haarlemmermeer en Eindhoven maken geen gebruik van de regels tegen groepsvorming. Utrecht stelt wel extra regels aan taxi’s, maar maakt geen gebruik van TTO’s.